டேனிஷ் தொழில்முனைவோர் சங்கம் - கழகம், சமூகம் மற்றும் செய்தி

கட்டுரைகள், செய்திகள், உருவப்படம், வணிக வளர்ச்சி, நாம் கவனம் செலுத்த

எப்படி நீங்கள் எளிதாக மற்றும் மலிவாக பெற தொடங்கியது ஒரு தொழிலதிபர். பிரிட்டிஷ்-பாகிஸ்தான் தொழிலதிபர், தொழிலதிபர் மற்றும் தொலைக்காட்சி ஆளுமை ஜேம்ஸ் கான், முதன்மையாக.

நிறுவனம் பாராட்டினார் விண்ணில் தங்கள் படைப்பாற்றல். அவர்கள் இல் கலந்து கொண்டனர்.